Партньори:

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БСФС ЗА ПЕРИОДА 2014г. до м. март 2017

31.03.2017

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БСФС
ЗА ПЕРИОДА М.МАЙ 2015г. М.МАРТ 2017г.
Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми колеги,
Настоящият отчетен доклад на УС на БСФС обхваща периода от м.май 2015 год. до м.март 2017 год. Той съвпада и с края на поредния олимпийски цикъл за световния и българския спорт с провеждането на игрите на 31-та Лятна Олимпиада в Рио де Жанейро. В обществено политически план този период също беше изпълнен с изключително важни събития – провеждането на избори за местни органи на властта през 2015 год., почти двугодишното управление на държавата при правителството на г-н Б.Борисов (с министър на младежта и спорта г-н Кр.Кралев), работата на 43-то Народно събрание, предсрочно прекратения втори мандат на правителството на ПП „ГЕРБ“ и предстоящите нови, предсрочни парламентарни избори за 44-то Народно събрание и поредното служебно правителство на премиера проф. Огнян Герджиков (с министър на младежта и спорта проф.Д.Дашева). Това бяха събития, които даваха отражение върху нашата дейност и цялостното състояние на Националната система за физическо възпитание и спорт.
Каква оценка можем да дадем за въздействието на държавната спортна политика върху българския спорт.
1. Запази се досегашния модел за организация и управление на националната спортна система на държавата. Той се характеризира със силна централизация на всички дейности в Министерството на младежта и спорта и водеща – първостепенна роля на министър Кр.Кралев.
2. Почти пълна липса на парламентарен и обществен контрол върху дейността на ММС. За близо 2 години в Парламентарната комисия за децата, младежта и спорта при 43-то НС, не беше обсъден нито един съществен проблем на спортния сектор в държавата. Не беше приет и дългоочаквания проект за нов Закон за физическото възпитание и спорта. Обществен съвет към ММС не функционираше.
3. Съхранено беше положителното отношение на правителството на г-н Б.Борисов към политиката в областта на спорта. То се изразяваше в запазване равнището на държавния бюджет за спорта в рамките на 72-73 мил.лв. и допълнителното му леко увеличение през двете години с постановления на Министерския съвет. Основни направления бяха инвестиции в спортно материална база и целеви инвестиции във футбола. Модернизация на стари и нови спортни обекти бяха направени във Варна, Пловдив, Русе, Бургас, Горна Оряховица, Ямбол, Сливен, София и други градове в страната. ( Приложение №1). В отчета на ММС е отразено, че инвестиции в спортни обекти през двете години са направени в 33 обекта в 16 административни области на страната. Друг е въпроса за ползата от тези инвестиции за работата на спортните организации и начина на тяхното функциониране, управление и ефективност.
Като спортна организация, БСФС има положително отношение и подкрепя всички инвестиции в спортни обекти и съоръжения на държавата и общините. Нашето мнение, е че това трябва бъде поле за съревнование на всички политически партии и правителства.
4. Не бяха направени значими подобрения в обема на финансирането и политиките в отделните подсистеми. Структурата на бюджета на ММС по политики и програми по същество не беше променена, а от тук и ефекта върху работата на спортните организации е нищожен. Механичното преразпределение на бюджетите между спортните федерации не доведе до положително развитие на спортовете в страната. Напротив – задълбочи негативизма на голяма част от спортните ръководства към политиката на министъра. Само малка група спортни федерации избрана от министъра на младежта и спорта получиха достатъчно средства за тяхната дейност. Болшинството от федерациите имат недофинансиране и са принудени по всевъзможни пътища да осигурят минимума финансови ресурси за нормалната си дейност. Представянето на отделните спортове на олимпийските игри, постави отново на дневен ред въпроса за приоритетите и ефективността от влаганите ресурси в българския спорт и отделните федерации. Инициативите на ММС за привличане на едрия български бизнес към инвестиции в спорта, не постигна позитивни резултати. Напротив, ММС инвестира в едрия български и чуждестранен бизнес при провеждане на крупни международни първенства и турнири и инвестициите в спортни обекти (тенис, ски, ремонти и реконструкции и др.)
5. Условията при които работят спортните организации в отделните административни области на страната са много различни и се определя главно от отношението и грижите на общинските съвети към местните спортни структури. За съжаление отлични примери за позитивно отношени като тези във Варна, Бургас, Горна Оряховица, Разград, Ямбол, Ботевград, Правец, Самоков, В.Търново, Панагюрище, Перущица и др. градове са твърде малко, за мащабите на цялата държава. Тежки проблеми има в големи областни центрове като Плевен, Ловеч, София, Пловдив, Русе, Пазарджик, Смолян, Видин и мн.други по-малки общини, които в недалечното ни минало бяха примери за развитие на ефективни спортни центрове и извор на спортни таланти за националния спорт.
Провеждането и резултатите от участие в зимните и летните олимпийски игри запазиха своето значение като един от най-важните критерии за оценка на ефективността на националните политики в сферата на елитния спорт и като цяло на националните системи. През отчетния период за представителния български спорт най-важна беше подготовката и класирането на държавата ни на 31-те Летни Олимпийски игри в Рио де Жанейро.
От името на Общото ни събрание бихме искали да благодарим на спортните федерации, на спортните клубове, на спортистите и треньорите на националните ни отбори и на спортните мениджъри от клубовете за подготовката, резултатите и някои добри класирания на Олимпийските игри. БСФС няма пряко участие в подготовката и представянето на игрите, но резултатите от тях засягат всички спортни организации и спортната ни политика като цяло. За това е важно и нашето отношение към тях.
„Българската делегация наброяваше 51 спортисти, които бяха спечелили квоти за участие. Трябва да поздравим носителите на медали: Мирела Демирева – сребро на висок скок, Елица Янкова – бронз на борба, и бронзовите медалистки от ансамбъла по художествена гимнастика – Михаела Маевска, Ренета Камберова, Християна Тодорова, Цветелина Найденова и Любомира Казанова. Тези прекрасни момичета поставиха България отново в картата на медалистите. Поклон пред техния подвиг! Заслужават нашето уважение и класиралите се в първата десятка по своя спорт: Николай Байряков – класическа борба, и Вла-димир Дубов – свободна борба, заели 5 място; Невяна Владинова – художествена гимнастика, Ивайло Иванов – джудо, и Елис Гури – класическа борба, класирали се на 7 място; класираните в осмицата: Ивет Лалова – лека атлетика, 200 метра бягане, Антоанета Бонева – спортна стрелба, Михаил Ганев и Борислав Новачков – свободна борба, и класираният на 10 място в скок на височина Тихомир Иванов. Тези спортисти защитиха спортната чест на България.“ *(Хр.Меранзов- ОЛИМПИАДАТА В РИО де Жанейро 2016 И БЪЛГАРИЯ. КОМЕНТАР. И след Рио ли ще чакаме чудо да стане с нашия спорт?)
Пълният професионален анализ за представянето на България на Олимпийските игри в Рио, както и за цялостното състояние на спортната ни политика през последните 25 години ще намерите в брошурата, която Ви предоставяме към нашия отчетен доклад. „Българският олимпийски спорт възход и падение“ авт. ст.н.с Христо Меранзов доктор.
Какво е важно да отбележим? Поредната олимпийска катастрофа на българския спорт – (в крайното неофициално класиране по нации) е факт. България зае 65-то място. (В Лондон 2012 г. 63-то – 68-мо място). Завоювани бяха само един сребърен и два бронзови медала. Страната ни вече е на последно място в класацията на бившите източноевропейски държави и за още по-голямо съжаление и в класацията на балканските страни. Далече пред нас са държави като Виетнам, Сингапур, Пуерто Рико, Бахрейн,Таджикистан, Код дИвоар, които за първи път завоюваха златни медали. До участие в олимпиадата не достигна нито един колективен спорт (от спортните игри). Медали завоюваха само жени!!! Спортът сред мъжете е в криза. Страната ни вече не разполага с основни видове спорт на които може да разчита на стабилно олимпийско представяне. Даже борбата ни е в криза. Намалява както броя на спортовете, така и броя на спортистите които могат да покрият квоти за участие в игрите. След инвестираните вече над 20 мил.лв в оборудване на антидопинговия център, отново не се разминахме с допинг скандал. ( Силвия Дънекова и вдигане на тежести). Отново – след летните и зимните олимпийските игри в Лондон, Сочи и Рио де Жанейро няма официални анализи и оценки на ММС за подготовката и резултатите от участието на България на тези игри! Все още нямаме нито един държавен документ – стратегия или програма за подготовка и участие в следващите зимни и летни олимпийски игри в Пюнгчан-2018 и Токио-2020 год. Няма официално държавно становище по въпроса за новоприетите олимпийски видове спорт- карате, софтбол/бейзбол, спортно катерене, сърф, скейтборд.
Посочените, а и много други факти показват, че родния спорт продължава да е в дълбока криза и тенденцията за системно влошаване на състоянието му е изключително устойчива. Налагат се анализи и управленски решения на най-високо професионално и държавно равнище, за което БСФС настоява повече от 16 години.
Каква дейност извърши УС на Съюза през изминалите две години на фона на обществено-икономическата обстановка в страната и ситуацията в родния спорт?
1. Законодателни инициативи, лобизъм и защита интересите на спортните организации членове на Съюза.
 Чрез редица свои дейности и инициативи БСФС направи възможното да бъде партньор на ММС за провеждане на нова спортна политика в страната. Както е известно г-н Ст.Хранов, г-н Георги Мърков и г-н В.Иванов-Лучано отново бяха привлечени като експерти към Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и към 43-то Народно събрание. На малкото заседания на Комисията те вземаха активно участие при обсъждане на въпроси касаещи спортния сектор. В началото на мандата на 43-то НС ние станахме инициатори за проведеното специално заседание на Парламентарната комисия с представители на ръководството на БСФС и председателите на столичните ОСК. Ценните предложения и мнения които споделихме не намериха отражение в ефективни законодателни промени, както и в практическата дейност на ММС. На практика Комисията не се занимаваше с проблемите на младежта и особено на спорта, независимо от обещанията за ефективна подкрепа на нашите идеи.
 По време на изборите за местни органи на властта бяха осъществени много срещи с обществеността от районите на Столицата, с представители на политически партии, срещи с депутати, журналисти, граждани и с представители на ръководството на Столична Община. В изборната си кампания като кандидат за кмет на район Студентски г-н Г.Натов участва в три телевизионни предавания посветени на проблеми на столичния и националния спорт. Със съдействието на БСФС и Председателите на столичните Об.СК се организира специална пресконференция в БТА, която се предаваше онлайн в цялата страна. Проведена беше и специална кръгла маса в зала „Универсиада“ посветена на столичната спортна политика. Тя беше организирана с участието на много медии, представители на всички политически партии, спортни организации и деятели. Инициативи и прояви в тази насока имаха и ръководствата на столичните Об.СК.
Резултатът – след изборите Столична община увеличи средствата за дейности в спорта с над 1 мил.лв. и за инвестиции в спортна инфраструктура с около 3 мил.лв. Столична община оказа съдействие и подкрепи проекта за провеждане на 19-тия международен Форум на ЕНГСО и БСФС.
 В кампанията за изборите за Президент, членове на УС на БСФС взеха участие в среща с кандидата за президент ген. Р.Радев. За наша радост предложенията ни за сформиране на съвет по спорта към Президента и иницииране на широка обществена дискусия по проблема за ново спортно законодателство на страната бяха приети и в най-скоро време ще започне тяхната реализация.
 В подготовката на проекта на новия ЗФВС, БСФС отново направи предложения до ММС за съществени промени в спортното законодателство. За съжаление, за пореден път нито едно от тях не намери отражение в проекта на закона утвърден от Министерския съвет.
 През лятото на 2016 год. членове на ръководството и от УС проведоха мащабна инициатива за информиране на парламентарно представените политически партии за необходимостта от широко обществено обсъждане на проекта на ММС за нов ЗФВС. –(Приложение №2)
Резултатът – спомогнахме новия проект да не бъде подкрепен в предлагания вариант и работата по него да продължи с участието на спортни специалисти и спортната общественост, преди да бъде внесен за приемане в Народното събрание. Законопроектът не беше приет даже и от Парламентарната комисия.
 През изминалите две години членове на УС на БСФС съобразно своите възможности и контакти работиха упорито с народни представители от почти всички парламентарно представени политически партии за изясняване на причините за дълбоката криза в българския спорт и необходимостта от мащабни промени в спортното законодателство и модела за неговото управление. В тази насока изказваме нашата благодарност на г-н Г.Натов, г-н Ст.Стоянов, г-н В.Бачев, г-н Д.Манев, както и на самостоятелната дейността на председателите на столичните Обединени спортни клубове г-н Вл.Димитров (Славия), г-н Г.Калчев (ЦСКА), г-н Л.Динчев(Академик), г-н Ст.Хранов (Левски-1914), г-н Ив.Иванов (Спартак-Вн.), г-н Даме Стойков (Локомотив Сф.). Сигурни сме, че такава активност в полза за дейността на своите организации са проявили и много наши колеги в провинцията.
 Продължена беше традицията за провеждане на срещи между председателите на столичните обединени спортни клубове. Съгласуването на мненията, информациите за пресата и съвместното участие и подкрепа на различни форуми спомогнаха идеята за реформиране на родния спорт да бъде постоянно на вниманието на спортната общественост.
Специална благодарност искаме да изкажем и на г-н Христо Меранзов за активната му обществена позиция и огромно съдействие пред националните медии и писма до най-висшите представители на държавната власт и парламентарно представените политически партии. Той анализира истинските причини за съдбата на олимпийския спорт на страната ни и на нашия Съюз в годините на прехода и необходимостта от нов модел за организация, функциониране и управление на Националната ни система за физическо възпитание и спорт.
Специална благодарност изказваме и на журналиста г-н Иван Търпоманов от телевизия „Евроком“, за активната му професионална позиция и смели предавания в „Политика и спорт“ за сложните проблеми в тази социална област и необходимостта от решителни реформи.
Имаме информация, че наши обществени деятели в страната, както и от ръководствата на много Български спортни федерации са проявили активност по проблеми на българския спорт и проекта за новия закон.
Уважаеми колеги, отразяваме всичко това за да се знае, че когато сме единни и имаме общи предложения и инициативи ние сме сила, която не може да бъде заобиколена.
Какво не успяхме да постигнем?
Не се промени отношението на ръководството на ММС към дейността на БСФС и обединените спортни клубове. Нито конструктивните срещи с министър Кр.Кралев, нито участието ни в научни конференции и кръгли маси, нито личните ангажименти на членове на УС на БСФС не промениха пасивното му отношение към Съюза и обединените спортни клубове. И през този период държавната администрация не пожела да се обърне с лице към най-важните и от десетилетия нерешените проблеми на българския спорт и обществените спортни организации. А те са професионалния и социален статус на спортно-педагогическите кадри, организационната структура на българския спорт, управлението и стопанисването на спортните обекти в интерес на дейността на спортните организации и финансирането на спорта в държавата.
На практика ММС провеждаше своя политика не съобразена с актуалните проблеми на българския спорт. Министерството даже не взе участие и в проведения от БСФС 19-ти Форум на ЕНГСО с участието на официални представители на Европейската комисия, на Европейските олимпийски комитети и изпълнителния секретар на Европейската Лотария.
Не беше уважено присъствието в България на представители на научните среди и спортните ръководства на най-големите спортни държави в Европа, на 20 Национални европейски спортни организации и Национални олимпийски комитети, както и на ръководството на ЕНГСО. ЕНГСО се ползва със статута на официален консултант на Европейската комисия по въпросите на масовия спорт. ЕНГСО е инициатор и на провежданата Европейска седмица на спорта в целия ни континент. ЕНГСО организира изслушванията в Европейския парламент по проблемите на масовия спорт и развитието на този сектор в новата европейска спортна политика. Такова недостойно високомерие не допускат държавните спортни ръководства на нито една европейска държава!!! Даже Столична община участва с 5 представители, а г-жа Й.Фандъкова изпрати специално приветствие към участниците във Форума. Вероятно г-н Кралев беше определил представител на ММС да уважи Форума, но не ни е известно да са предприети административни мерки към лицето което си е позволило да не изпълни указанията на министъра и да изложи авторитета на българския държавен спортен орган пред цяла Европа.
2. Международна дейност на БСФС.
През периода 2012 – 2016 год. БСФС участва активно в работата на ЕНГСО. Бяхме домакини на заседание на Изпълнителния комитет и 20-та Юбилейна Генерална Асамблея.(2012г.) През 2015 и 2016 год. участвахме и на Генералните Асамблеи в Лисабон – Португалия и Вилнюс – Литва.
През м.октомври 2016 год. бяхме домакини на 19-тия Форум на ЕНГСО посветен на новостите в Европейското финансиране по програма „Еразъм+“ прeз 2017 год. , доброто управление в спорта и новата европейска конвенция за сигурност на спортните обекти и футболни срещи. БСФС се представи с 4 чудесни доклада на проф. Св.Иванов, на Столична Община и на НСА „В.Левски“. Презентациите на всички участници са качени на сайта на БСФС и са на разположение на спортната общественост. В новия сайт на ЕНГСО, нашия форум е отразен по възможно най-добрият начин и е достояние и на спортната общественост в цяла Европа. (www ENGSO.com)
Какви са резултатите? БСФС се ползва с много голям авторитет в тази европейска спортна организация. Признати сме като перфектни домакини на важни за спортна Европа международни срещи за координация на дейностите и обмяна на опит по водещи европейски и национални спортни практики. Съхранихме и развихме контактите си с всички европейски национални спортни организации и Олимпийски комитети, включително и с Руския Олимпийски комитет. Утвърдихме се като един от най-активните членове на ЕНГСО. Във Форума се проведе и допълнително заседание на Европейския комитет за равенство на половете в спорта, който също стана редовен член на ЕНГСО. Като организация сме готови да поемем и нашите ангажименти във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на министрите на ЕС през 2018 год. ако правителството ни възложи задачи в тази област (европейска спортна политика). Популяризирахме София, като Европейска столица на спорта през 2018 год. Възстановихме работните си взаимоотношения с ръководството на Столична Община. Имаме готовност да възстановим взаимноизгодни двустранни контакти с всички Европейски държави по теми и дейности от всички области на спортното сътрудничество. БСФС е включен като основен партньор в проект на ЕНГСО – (ASPIRE) финансиран по програма „Еразъм+“ и Европейската Лотария с продължителност до края на 2019 год. Получихме силна морална подкрепа от националните спортни организации на Европейските страни пред държавните ни органи и даже пред Народното Събрание. БСФС има много по-голям авторитет и уважение в спортна Европа, отколкото в собствената ни държава и от държавния ни спортен орган. ЕНГСО и нашите колеги от европейските спортни нации нагледно показаха на българските политици, че организацията и управлението на спорта в България, коренно се различават от обичайната европейска практика и Европейския модел за организация и управление на тази социална област.
3. Организационно състояние на БСФС.
При действието на сегашния закон за спорта и отношението на министерството към БСФС считаме, че организационното състояние на Съюза е задоволително. Дълбоко осъзнаваме, че това далече не е достатъчно за ефективна дейност в национален мащаб. Това е резултат от дългогодишната целенасочена политика на държавните спортни органи срещу Съюза, срещу негови членове – Обединени спортни клубове, даже и срещу някои федерации. И през този отчетен период ръководствата на държавния спортен орган не пожелаха да припознаят БСФС като партньор и важна и уважавана организация в европейското спортно движение.
Кои са причините? Политически! В годините на перестройката даже и след невероятния успех на България на Олимпийските игри в Сеул, Съюзът беше подложен на целево унищожение. Извършителите на погрома срещу БСФС са известни и са описани в публикациите и книгата на г-н Хр.Меранзов, която Ви предоставихме. Но това е само част от видимата страна на погрома. Скритата е друга част и тя е в ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОГРОМА. За съжаление все още не е изминало достатъчно време за достъп до документи и факти за анализ на процесите и хората, които са посегнали на активите на Съюза, на активите на големите Дружества за физическа култура и спорт.
Фактите са потресаващи. Ето голяма част от тях: Създаването на „Турист Спорт Банк“ и целевото й фалиране. Одържавяването на Българския спортен тотализатор и началото на финансовата мощ на няколко политически партии - от него. Незаконното одържавяване на националните спортни обекти на БСФС и промяна на предназначението на значителна част от тях и начина на управлението им. Ликвидацията на фирмите на Съюза и разграбването на финансовите и материалните им активи. Фалирането на външнотърговските фирми на Съюза. Разграбването на имотите на БСФС в почти всички области на държавата. Целевото унищожаване на организационната структура на Съюза. Целевата дискридитация в обществото на дейността на БСФС и на най-успешните му кадри през тези години-треньори, ръководители на спортни федерации, дружества за физическа култура и спорт, мениджъри. Изземването от държавата на всички, даже и на незначителните материални активи на организацията. Разбиването и разграбването на архива на Съюза и изнасяне на проектосметните документи на всички национални спортни обекти по време на управлението на г-жа Мариана Георгиева. Отказа за възобновяване на лиценза на БСФС. Финансовото изтощаване и унищожаване на Съюза по всички възможни канали и недопускането до възможност за държавно подпомагане. Целевата дискридитация на Съюза по всички възможни канали на комуникация. Недопускането на партньорство между държавния спортен орган и обществената спортна организация. Дългогодишното омаловажаване на дейността на БСФС. Настройването на част от спортния елит създаден от БСФС, срещу Съюза и т.н. и т.н. Всичко това все още дава негативно отражение върху числения и качествен състав на БСФС. Монопола на държавата и политиците върху българския спорт е очеваден факт. Политическата нестабилност, твърде честата смяна на ръководните екипи на държавния спортен орган внася недоверие и нестабилност в цялата система.
България е европейска държава, член на Европейския Съюз. БСФС е член на една от най-авторитетните европейски спортни организации - ЕНГСО, чието начало е положено още с основаването на Европейския съюз. Успешно е преминала през тежките години на студената война и днес е фактор в новата европейска спортна политика. В него членуват и всички бивши източноевропейски държави. В нито един нормативен документ на Европейския съюз не е отразено, че това което е ставало и за съжаление все още става с БСФС е възможно и допустимо в една демократична държава! Даже а и в проекта за новия закон липсва раздел за национална обществена спортна организация! Един от бившите председатели на съвета по спорта към една от дирекциите на европейската комисия (Образование, култура и мултимедии) – г-н М.Крейжа откровено сподели, „че случващото се с БСФС е повече от ужасно“. В нито една бивша източно-европейска държава това не беше допуснато, а в държавите от западна Европа и Скандинавия, това даже е немислимо и невъзможно да се случи! Опитите на част от „новите политици“ в Унгария, Чехия и Словакия да пренесат „новия опит на България за реформи в спорта“, при тях, бяха незабавно и категорично пресечени. В Русия това също не се случи.
В такава обстановка БСФС оцелява и работи вече 25 години!!!
За нас катастрофата на българския спорт не е изненада. Тя е закономерно следствие от геноцида над българския спорт и над БСФС през последните 25 години. Но, вече настъпва време за осмисляне, на промяна и реформи. За всички вече е пределно ясно, че българския модел от времето на БСФС преди 1991 год. е успешно адаптиран и дава отлични резултати в почти всички европейски спортни държави, а и в света. Общественият характер на бъдещата Национална система за физическо възпитание и спорт на България, няма алтернатива!
В тази връзка изказваме нашата благодарност за подкрепата на всички наши членове, а и на други спортни федерации и организации, които по разбираеми причини не членуват при нас. Днес Съюза има 72 члена. От тях 31 български спортни федерации, 12 обединени спортни клуба и 29 клуба по вид спорт.
През изминалия отчетен период проведохме много срещи и разговори с общински ръководства за възстановяване на Об.СК в гр.Петрич, Пазарджик, Ловеч, Плевен и в други градове. Бяхме пред прага на възстановяване на дейността на ОСК в тези общини. Изборите за местни органи на властта промениха много ръководства на общински съвети и кметове. Тази наша дейност трябва отново да се възстанови с новите ръководства. Изключително полезна в това отношение би била и помощта на ММС за възстановяване на организационното единство на българския спорт, който е един от решаващите фактори за успех на предстоящите реформи, ако те станат реалност.
Необходимо е да отбележим, че през отчетния период независимо от положените усилия на ръководствата на ОСК и БСФС загубихме знакови за българския спорт обединени спортни клубове.
„Академик“ – Пловдив беше закрит целево, за да му се отнеме от Общинското ръководство на града терен от над 40 дка. Без никаква финансова подкрепа от общината и без каквото и да е съдействие от ММС, дейността на клуба беше преустановена. Не помогнаха няколкото срещи с министъра на спора, протестите на академичната общност, съдействието което БСФС очакваше от политически фигури и т.н.
В ликвидация беше обявен и ОСК „Левски “ София. Фатални грешки в мениджмънта на клубните активи, оттеглянето на помощта на МВР, пасивното отношение на Столична община и ММС и други вътрешноклубни фактори доведоха до фалита на Левски. Дано не станем свидетели и на поредното разграбване на активите му от банки, от държавата и от личните амбиции на част от членовете на бившето дружество, оставило с успехите си едни от най-дълбоките и значими следи в българското и международното спортни движения.
Две изключително тежки години преживя и ОСК“Спартак“-Вн. За разлика от другия ОбСК- „Ч.Море“, на „Спартак“ му отнеха финансовата подкрепа от Община Варна, активите от които се издържаше, системен тормоз се оказваше и на неговия първи зам.председател г-н Ив.Иванов. За наша радост „Спартак-Вн.“ оцеля – до момента.
В изключително тежко положение продължава да бъде ОСК ЦСКА. И ръководството на ОСК и ръководствата на клубовете членове на сдружението са подложени на системна дискриминация и финансово изтощение. Трагедията с базите на 4-ти километър, разграбването на всички бивши планински и морски спортни обекти на армейското дружество, психологическия тормоз върху неговите ръководства са очеваден пример за политическия и финансов погром върху една от иконите на българския спорт.
Уважаеми колеги, за пореден път посочваме на българската общественост, че не спортните успехи, перфектната организация и професионална дейност на кадрите в спортните организации от недалечното ни минало са проблема на системата.
Проблемът на системата е „специфичния“ ни преход и политическите реформи в спорта по време на перестройката, а и сега. Най-големият проблем е МОДЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТНА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВАТА НИ! Модерните и значителни за времето си материални, финансови и кадрови активи на БСФС, ЦСКА, ЛЕВСКИ, АКАДЕМИК и стотици други дружества във всички общини в държавата ни, станаха главната причина за погрома върху българския спорт. Такъв погром не беше допуснат в нито една европейска държава. И МОДЕЛА ни е уникален. Има го само в България – за огромно съжаление!
В цяла Европа, а и в света управлението на професионалните дейности в спорта е дело на Обществените спортни организации, а държавата активно подпомага този сектор с финансиране, инвестиции, подготовка на кадри, данъчни и административни преференции и контрол.
Очакваме в новия закон за спорта (който отново трябва да бъде написан и приет) по нов начин да се отразят функциите и значението на Националната обществена спортна организация и ОСК - тези изключително важни за родния спорт общински спортни обединения. Печалните резултати от разграждането на спортното движение в България през последните 25 години, устойчивата тенденция за катастрофално представяне на държавата ни на олимпийски игри и изключителната конкуренция в световния спорт са фактори, които неминуемо ще ни накарат да преминем към интензивни форми за организация и управление на обществената национална спортна система на България. Ако това не стане, за дълги години напред България няма да присъства в световния спортен елит. Ние по никакъв повод на трябва да допускаме отново да се внасят конфликти и противоречия между нас – клубовете по вид спорт, обединените спортни клубове, българските спортни федерации и националната обществена спортна организация. Министерството на младежта и спорта трябва да ни обединява и помага, а не да ни противопоставя и разделя! Да служи на спорта, а не на политиците!
За такава автономия на спорта, призовава европейския модел и новата европейска спортна политика! Такава автономия на спортните движения в Европа и света, осигурява техния прогрес и постоянно развитие.
През последните месеци УС на БСФС с участието на представители на столичните ОСК, спортни специалисти и общественици сформира обществен инициативен комитет за реформи в българския спорт. Проведоха се няколко заседания. Проведе се и поредната пресконференция в БТА по повод сборника статии на г-н Хр.Меранзов, проведоха се срещи с представители на изборните щабове на най-големите парламентарно представени политически партии. Проведоха се поредица от изключително конструктивни срещи и със служебния министър проф. Д.Дашева за необходимостта от обективен анализ за състоянието на националната ни система за физическо възпитание и спорт. По инициатива на ММС се сформира експертен съвет и се проведе „кръгла маса“ за състоянието на българския спорт. Стартира национална обществена дискусия за необходимостта от нов модел за организация и управление на българския спорт. В тази връзка изказваме и нашата решителна подкрепа на министър Д.Дашева за конструктивния-професионален подход за необходимостта от бързо преустройство на спортната система на България. Призоваваме представителите на нашите членове да участват в националните дискусии с конкретни предложения за законодателни и функционални реформи.
Като Съюз ние отдавна сме готови с нашите идеи, примери от европейския и световен спорт и законодателни предложения! Необходима е държавническа воля за реформи.
4. Дейности за опазване активите на БСФС.
Ръководството на Съюза предаде на Прокуратурата на Р.България случая с разбиването и разграбването на архива на БСФС по време на управлението на г-жа Мариана Георгиева. Също така, беше предоставен на прокуратурата и доклад на авторитетна юридическа кантора за всички закононарушения свързани одържавяването на имоти и активи на БСФС по време на „прехода“. В най-скоро време очакваме решения по тези проблеми. Ръководството на ММС е информирано за дейността на прокуратурата по този случай.
Обект на прокурорски разследвания е и бившия изпълнителен директор на фирмата ни „Софспорт“. НОИ и НАП също са предприели действия за разследване на дейността му и причините за няколкогодишното непредставяне на счетоводната документация на фирмата. Очакват се прокурорски и съдебни решения и по този проблем.
Към настоящия момент ръководството съхранява наличните материални активи на Съюза и търси по-успешни начини за тяхното използване в интерес на дейността ни.
5. Финансово състояние на БСФС.
През отчетния период Съюза осъществяваше дейността си само със собствени финансови ресурси. Няма дарения и спонсорство от физически и юридически лица. Осигурени бяха необходимите финансови средства за нормална и изключително икономична дейност на офиса и функционирането на организацията. В продължение на 25 години БСФС работи без нито един лев държавна субсидия. Напротив – плащаме на държавния спортен орган за да работим в областта на спорта. Едва ли в Европа и света има друг подобен случай с обществена спортна организация с толкова значим принос към националния, европейския и световния спорт. Независимо от това и крайно ограничените ни ресурси през отчетния период сме оказвали финансово съдействие на следните наши членове:
 Общински работнически спортен клуб – Пазарджик субсидия от 1000 лв. през 2015 год. Средствата са предоставени за провеждане на ежегодните целогодишни спортни прояви по 8 вида спорт на единствената запазена до момента Общинска спортна спартакиада. Провежда се съвместно с Община Пазарджик, БСФС и местните структури на КНСБ и Подкрепа.
 Българска асоциация за селски спорт. Субсидии през 2015 и 2016 год. в размер на 3000 лв. Подпомагаме провеждането на ежегодните държавни игри на спортистите от малките селища.
 Българска Федерация Ръгби – заем от 5000 лв. (2016 год.) Заем от 5000 лв. през 2017 год.
 СК „Локомотив“ – Сф.,” ръгби – традиционен турнир за юноши субсидия от 1000лв. (2015 и 2016 год.)
 Българска Федерация шейни – 2 заема по 5000 лв.Възстановени на Съюза.
 Българска Федерация Бадминтон заем 7800 лв.
 ОСК „ Спартак“ – Плевен – субсидия – 3000 лв.
 ОСК „Марек“ - гр.Дупница – заем от 19000 лв. през 2014 год. Заем от 8000 лв. 2015 год.
 Договор за публично-частно партньорство – заем 25 000 евро през 2014 год.
 Договор за съвместна дейност с фирма „Дива+“- 25 000 евро.
 Честване на 60 годишнината на списание „Спорт и наука“- 2016 год. – субсидия от 500лв.
Приходите на Съюза са ограничени и са от реклама, услуги и управление на собствени материални активи. През отчетния период съюза работи на счетоводна загуба – разходите за дейността са по-големи от приходите. През отчетния период не беше осигурен генерален спонсор или спонсори с възможности за значително финансово подпомагане дейността на организацията ни. При действието на сегашния закон за физическото възпитание и спорта и търсенето на допълнителни финансови ресурси от почти всички спортни организации в страната, изпълнението на тази задача се оказа изключително трудно. БСФС не разполага със значими материални активи, позволяващи ефективна стопанска дейност и позволяващи ефективна стопанска дейност и приходи за широкомащабна дейност. Българската държава отне всички