Партньори:

Новини

ASPIRE Европейски проект „Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа“

25.04.2017

» прочети още...

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БСФС ЗА ПЕРИОДА 2014г. до м. март 2017

31.03.2017

» прочети още...

Съвместна пресконференция на БСФС и обществения инициативен комитет за реформи в българския спорт по повод представянеуто на сборника статии на ст. н. сътр. Христо Меранзов - „Българският олимпийски спорт – възход и падение“

20.03.2017

ОБЩЕСТВЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ В БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Ние, спортните специалисти и обществени деятели от българския спорт се обединяваме около извода, че Националната система за физическо възпитание и спорт се намира в системна и задълбочаваща се криза. Доказателства за това са:  Трайната тенденция за постоянно влошаващото се представяне на България на зимни и особено на летни Олимпийски игри.  Незадоволителната ефективност на прилаганите държавни програми върху двигателната активност, физическо развитие и здравословен статус на българския народ и особено на младежта.  Тоталната комерсиализация на спортното движение в страната, довела до рязко намаляване на количествените и качествени характеристики на системата, социално изключване и ограничен достъп до системни занимания с двигателна активност и спорт на преобладаващата част от младото поколение. В основата на глобалната криза на българския спорт стои погрешния модел за преустройство заложен преди 26 години и постоянно съпътстващата го системна криза на управление.

» прочети още...

19-ти Форум на ENGSO в България

01.11.2016

Българският съюз за физическа култура и спорт (БСФС) проведе изключително успешен 19-ти Форум на Европейската неправителствена спортна организация (ENGSO) От 27 до 30 октомври в София се проведе 19-тия Форум на Европейската неправителствена спортна организация (ENGSO). Организатор и домакин на форума беше БСФС. През 2014 и 2015 год. БСФС проведе редица дейности на национално и международно равнище за да кандидатства и спечели домакинството на тази важна за спортното движение в Европа международна проява. Тя беше планирана и проведена като част от подготовката на София за европейска столица на спорта през 2018 год. Форумът беше организиран и проведен от БСФС и ЕНГСО с участието на Столична Община и НСА“В.Левски“.

» прочети още...

Призив към членовете на БСФС

27.04.2016

Уважаеми колеги, Във връзка с кратките срокове определени за обществено обсъждане на проекта за нов ЗФВС, на свое заседание проведено на 26.04.2016 год. УС взе решение да предложи на ММС, срока за широко обществено обсъждане на проекта да се удължи до 31.10.2016 год. Освен посочените в приложеното писмо мотиви, много наши членове ни съобщиха в оперативен порядък, че имат различни становища и много спортни моменти в проекта за закона, които трябва да бъдат допълнително обсъдени или разяснени. Считаме, че няма основание и не трябва такъв важен документ касаещ дейността на нашите организации и хиляди треньори и други спортни специалисти да бъде внасян в Министерския съвет, без широко обществено обсъждане.

» прочети още...