Партньори:

Новини

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСФС

31.08.2017

ПОКАНА До членовете на БСФС

Уважаеми членове на БСФС, Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1 протокол №11 от 31.08.2017г. Управителният съвет  на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 12.10.2017 год. от 11.00 часа, в гр.София, бул. Васил Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала.

» прочети още...

ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

30.05.2017

ПОКАНА

До членовете на БСФС Уважаеми членове на БСФС, Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1 протокол №8 от 30.05.2017г. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 30.06.2017 год.(петък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул. Васил Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала. Общото ОТЧЕНТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ще се проведе при следния Дневен ред; 1.Отчет на УС на БСФС за дейността от м.май 2015 до м.март 2017 год.

» прочети още...

ASPIRE Европейски проект „Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа“

25.04.2017

» прочети още...

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БСФС ЗА ПЕРИОДА 2014г. до м. март 2017

31.03.2017

» прочети още...

Съвместна пресконференция на БСФС и обществения инициативен комитет за реформи в българския спорт по повод представянеуто на сборника статии на ст. н. сътр. Христо Меранзов - „Българският олимпийски спорт – възход и падение“

20.03.2017

ОБЩЕСТВЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ В БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Ние, спортните специалисти и обществени деятели от българския спорт се обединяваме около извода, че Националната система за физическо възпитание и спорт се намира в системна и задълбочаваща се криза. Доказателства за това са:  Трайната тенденция за постоянно влошаващото се представяне на България на зимни и особено на летни Олимпийски игри.  Незадоволителната ефективност на прилаганите държавни програми върху двигателната активност, физическо развитие и здравословен статус на българския народ и особено на младежта.  Тоталната комерсиализация на спортното движение в страната, довела до рязко намаляване на количествените и качествени характеристики на системата, социално изключване и ограничен достъп до системни занимания с двигателна активност и спорт на преобладаващата част от младото поколение. В основата на глобалната криза на българския спорт стои погрешния модел за преустройство заложен преди 26 години и постоянно съпътстващата го системна криза на управление.

» прочети още...