Партньори:

Новини

19-ти Форум на ENGSO в България

01.11.2016

Българският съюз за физическа култура и спорт (БСФС) проведе изключително успешен 19-ти Форум на Европейската неправителствена спортна организация (ENGSO) От 27 до 30 октомври в София се проведе 19-тия Форум на Европейската неправителствена спортна организация (ENGSO). Организатор и домакин на форума беше БСФС. През 2014 и 2015 год. БСФС проведе редица дейности на национално и международно равнище за да кандидатства и спечели домакинството на тази важна за спортното движение в Европа международна проява. Тя беше планирана и проведена като част от подготовката на София за европейска столица на спорта през 2018 год. Форумът беше организиран и проведен от БСФС и ЕНГСО с участието на Столична Община и НСА“В.Левски“.

» прочети още...

Призив към членовете на БСФС

27.04.2016

Уважаеми колеги, Във връзка с кратките срокове определени за обществено обсъждане на проекта за нов ЗФВС, на свое заседание проведено на 26.04.2016 год. УС взе решение да предложи на ММС, срока за широко обществено обсъждане на проекта да се удължи до 31.10.2016 год. Освен посочените в приложеното писмо мотиви, много наши членове ни съобщиха в оперативен порядък, че имат различни становища и много спортни моменти в проекта за закона, които трябва да бъдат допълнително обсъдени или разяснени. Считаме, че няма основание и не трябва такъв важен документ касаещ дейността на нашите организации и хиляди треньори и други спортни специалисти да бъде внасян в Министерския съвет, без широко обществено обсъждане.

» прочети още...

Призив

09.09.2015

ПРИЗИВ

НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

„БЪДИ АКТИВЕН“

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА 7-13.09.2015год.

Уважаеми членове на Българския съюз за физическа култура и спорт,

Уважаеми граждани,

По предложение на Европейската неправителствена спортна организация (ENGSO), както и на други европейски спортни организации, Европейската комисия определи периода от 07 до 13.09.2015 год. да бъде определен като „Европейска седмица на спорта и двигателната активност“.

» прочети още...

Писмо до Йорданка Фандъкова - кмет на Столична Община

19.05.2015

ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОПИЕ ДО Г-Н ТОДОР ЧОБАНОВ ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОБАНОВ, Във връзка с постигнатите договорености от срещата между г-н Т.Чобанов, ръководството на Българския съюз за физическа култура и спорт (БСФС) и представители на Обединените спортни клубове от София, проведена на 17-ти март 2015 год., Ви информираме:

» прочети още...

ПОКАНА До членовете на БСФС

11.05.2015

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ София, 1040, бул.”Васил Левски” No75, тел.9300-652, имейл- bsfs1958@abv.bg, bsfssecretary@gmail.com ПОКАНА До членовете на БСФС Уважаеми членове на БСФС, Уведомяваме Ви, че със свое Решение No1 протокол No 4 от 11.05.2015 г. Управителният съвет /УС/ на Българския съюз за физическа култура и спорт /БСФС/ на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член.

» прочети още...