Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Галерия

Форум на ЕНГСО в Белград, Сърбия

Поредното Общо събрание на най-голямата неправителствена спортна организация – ЕНГСО, се състоя в Белград, Сърбия на 7-8 юни. БСФС бе представлявана от г-н Георги Натов – Зам. председател и г-н Димитър Манев – Главен секретар. Срещата бе официално открита от сръбския министър на младежта и спорта г-жа Алиса Марич, която покани всички делегати за прием в Двореца на спорта на Сърбия след откриването. Освен приемане и одобряване на годишния доклад и годишните счетоводни отчети, бяха одобрени бюджета и генералния план за действие на организацията за 2013 година. Изборите се проведоха за отворените позиции на ENGSO заместник-председател, главен секретар и двама членове на Изпълнителния комитет. Предраг Манойлович от Олимпийския комитет на Сръбия бе избран за заместник-председател, а Елена Карлсон от Швеция за генерален секретар. Сали Баркър и Лоте Бюхер от Олимпийския комитет на Дания бяха преизбрани за членове на Изпълнителния комитет на ENGSO. По време на заседанията бе обсъдена информация за състоянието на спортните съоръжения и спорта да подрастващи в целия свят. Също така бе прието предложението за членството на фламандската спортна организация. Според устава на ENGSO, приет от Общото събрание 2012 г., вече е възможно да има повече от един член във организацията като представител от всяка страна. Общото събрание реши да одобри предложението на изпълнителния комитет приемането на фламандската спортна организация, при условие, че има писмено одобрение от настоящ член на организацията. Високо бе оценена проведената в България през 2012 год XXII Асамблея под егидата на БСФС. Бе обсъдено създаването на условия за специален фонд за не професионални спортисти, треньори, служители и доброволци. Бе прието, спортни организации да могат успешно да участват чрез мобилност с учебна цел. Това изследване има за цел да прави по бърза оценка на възможностите за мобилност с учебна цел в рамките на сектора на спорта, за да се идентифицират границите на бариери пред участието в сектора за мобилността, както и да предизвика последващ набор от препоръки, които да помогнат на Европейската комисия, която да определи дали е необходимо финансиране за спорт чрез мобилност в рамките на бъдещите програми за финансиране от ЕС. На Консорциума беше предложено, да се ангажират ENGSO и нейните членове в процеса на консултация, като се поканят всички спортни организации да попълнят онлайн въпросник . Това е важно за да се осигури добър набор от отговори и становища по въпроси отнасящи се както за масовия спорт, така и за спорта за всеки. ENGSO и всички делегати благодариха на Олимпийския комитет на Сърбия за тяхното гостоприемство.