Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Членове

СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

многоспортов
гр. София 1040
бул. Васил Левски 75
Николай Георгиев Николов
0888793919, 9817722, 9300723
131199551
bdsf@fog-bg.net, bulgariendeafsport@abv.bg