Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Членове

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ

карате
гр. София 1040
бул. Васил Левски 75
Алексей Илиев Петров
9879413, 9300591
121181302
office@bnfk.bg
https://bnfk.bg