Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Членове

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА

спортна стрелба
гр. София 1040
бул. Васил Левски 75
КАМЕН МАРИНОВ ШИШМАНОВ
9873783
121196172
shooting@olimpic.bg