Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Членове

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА

акробатика
гр. София 1040
бул. Васил Левски 75
Мирослав Станчев Цанков
876245, 9300526
121311137
bul_acro@abv.bg