Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Членове

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО УШУ

ушу
гр. София 1504
бул. "Цар Освободител" №25
Светослав Любомиров Иванов
0889314569 - Г. Деничин
130591108
bgfwushu@abv.bg; deniching@gmail.com
http://www.bgwuf.org/