БСФС участва в проекта ASPIRE финансиран по програма "ЕРАЗЪМ+"

08.02.2018

На 08.02.2017 год. в Брюксел беше даден старт на Европейския проект  ASPIRE (Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа). Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ и ще продължи до 30.06.2019 год. Координатор на проекта е ENGSO – (Европейска неправителствена спортна организация), която се ползва със статута на официален консултант на Европейската комисия по въпросите на масовия спорт.

В проекта са включени следните специализирани научни институти занимаващи се с различни аспекти на спортната наука; International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE - Международен съвет за Спортни науки и физическо образование), European Observatoire of Sport and Employment (EOSE- Европейска обсерватория за спорт и заетост), Caritas Academy – Caritas Styria (Академия Каритас – област Щирия от Австрия), Minor-Ndako ( Института Минор Ндако – Белгия).

Държавни организации партньори по проекта са Съвета на Европа, Министерство на културата и спорта на Гърция, Графство Фландрия(област граничеща с Белгия, Франция и Холандия).

Национални неправителствени спортни организации основни партньори в проекта са German Olympic Sports Confederation (DOSB – Германска олимпийска спортна конфедерация), Bulgarian Union for Physical Culture and Sport (BUPCS- Български съюз за физическа култура и спорт), Finnish Sport Olympic Committee (FOC- Финландски олимпийски комитет), Swedish Sports Confederation (RF-Шведска спортна конфедерация), Catalan Union of Sports Federations (UFEC, Каталански съюз на спортните федерации-Испания), Olympic Committee of Serbia (NOC- Олимпийски комитет на Сърбия).

Подкрепяща организация е Европейската лотария.

Проектът ASPIRE има общоевропейско значение и ще се фокусира върху социалната интеграция на хора изложени на риск от социално изключване и по специално върху бежанци и емигранти.

Главната цел на проекта е  да се предложат по-добри възможности, целесъобразни методики, обмяна на положителен опит и подготовка на кадри за интеграция на бежанците и емигрантите чрез средствата на спорта и в спортните организации.

Специфичните цели на проекта са:

Задачите на Българския съюз за физическа култура и спорт в проекта ASPIRE са да:

На територията на страната Българския съюз за физическа култура и спорт ще работи в партньорство с Държавната агенция за бежанците, Министерството на младежта и спорта, Българския червен кръст, Общински съвети и кметове, общински и национални спортни организации, спортни специалисти.

Ръководител на българската част от проекта е председателя на БСФС проф. Светослав Иванов.

През м.април 2018 год. очаквайте предварителния вариант на обучителен модул, по който ще се проведат националните обучителни семинари за фасилитатори (лица работещи или желаещи да работят за интеграция чрез двигателна активност и спорт на бежанци, емигранти или лица от малцинствените групи от населението на страната.)

БСФС ще очаква Вашето участие със становище за обучителния модул или споделяне на добри практики от Вашата дейност.