Национална експертна оценка на предварителния вариант за европейски обучителен модул по проекта ASPIRE

05.04.2018

Българският съюз за физическа култура и спорт (БСФС) е основен партньор и участва в европейския проект „ASPIRE“  (активности, спорт и игри за интеграция на бежанци и емигранти) финансиран по програма „ЕРАЗЪМ +“. 

Целта на проекта е да се изработи европейски обучителен модул за практическо използване в процеса на организация, обучение и практическо приложение на форми и средства за подготовка на кадри (фасилитатори) работещи или желаещи да работят чрез средствата на спорта за интеграция на бежанци, емигранти и представители от малцинствените групи на населението в страната. 

Предвижда се в края на 2018 год. и началото на 2019 год. БСФС да проведе първия национален обучителен семинар за подготовка на кадри за работа в тази област, които ще получат специален отличителен знак.

На настоящия етап е разработен първият вариант на този обучителен модул, който следва да бъде доразвит и допълнен с примери и добри практики от България за работа в тази област. 

БСФС и проектния екип ще Ви бъдат изключително благодарни да ни изпратите Вашите оценки и предложения за допълнения към обучителния модул или споделени добри практики от Вашата дейност за включване в окончателния вариант на документа. По този начин, всеки от Вас ще има принос към изработването на качествен европейски обучителен модул и възможност да предложи за популяризиране своята уникална добра практика/ки на Европейско равнище.

 

Вашите оценки и предложения на български или английски език може да ни изпратите на следния интернет адрес: email: bsfs1958@abv.bg или на адрес :

София-1000, бул.В.Левски №75, Български съюз за физическа култура и спорт.

Ще очакваме Вашите материали до 8 май-2018 год. вкл.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

БСФС