Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Българският съюз за физическа култура и спорт е основен партньор в проекта SPIRIT

06.03.2022

Българският съюз за физическа култура и спорт е основен партньор в проекта

SPIRIT“ ( Спортна и психо-социална инициативи за приобщаващо обучение )

Проектът „SPIRIT“ се провежда под ръководството на ENGSO – (Европейска неправителствена спортна организация) финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+“ със съдействието на Европейската лотария. Тази европейска организация се ползва със статута на официален консултант на Европейската комисия по въпросите на спорта в свободното време. Редовни членове на ENGSO са само национални неправителствени спортни организации и национални олимпийски комитети на европейските държави.

Участници в проекта са неправителствени спортни организации от 9 държави; Международен съвет за спортна наука и физическо възпитание (ICSSPE), Международна федерация по тенис на маса (ITTF - ITTF Foundation ), Ментално здраве – Финландия (MIELI), Каталонски съюз на спортните федерации (UFEC) - Испания, Български съюз за физическа култура и спорт (BUPCS), Гръцки параолимпийски комитет (HPOC), Минор-Ндако (Minor – Ndako) - Белгия, Моналику ( MONALIIKU) Финландия, Фламандска атлетическа федерация (FAF) - Белгия, Спортна агенция на Фландрия (BLOSO) – Белгия , Европейска лотария. Седалището на ENGSO e в Швеция.

Психичните заболявания са едни от най-важните здравословни проблеми в света днес, които засягат пряко до 25% от световното население. Хората, които са претърпели травми, болести, трудности и проблеми от всякакво естество са още по-склонни да изпитат проблеми с психичното здраве. Пандемията от COVID 19, която засегна всички държави по света, е едно от огромните предизвикателства за опазване на психичното здраве на населението в съвременния свят. Политико-икономическата ситуация и промените в световен мащаб породени от конфликта в Украйна през м. Март 2022 год. налагат нови мащабни предизвикателства пред световната общност и ново отношение към проблемите на физическото и психическо здраве и благополучие на огромни маси от населението на Земята в това число и в международния спортния сектор.

Доказано е, че спортът и физическата активност имат доказано положително въздействие върху психичното здраве. Индивидуалните и особено организираните системни занимания с двигателна активност и спорт във всичките му направления, могат успешно да се справят с проблема за психичното здраве и психично благополучие на съвременния човек. Много научни изследвания и водещи практики по темата за психично здраве водят до извода, че няма физическо здраве без психично здраве. Нарушенията в психичното здраве могат да доведат до социално изключване, асоциално поведение, липса на мотивация и редица други сериозни отклонения в здравословния и социален статус на личността, а така също и в ефективността от работата и резултатите на спортните организации.

Изключително професионалния и обемен литературен преглед по темата за психичното благополучие в спорта и по-конкретно за дейността в спортните клубове, дава отлична информация и възможност за нови знания, нови научни изследвания и най-вече формиране на нови иновативни практики за ефективност в дейността на спортните организации и кадри на всички равнища на управление в спортния сектор.

Главната цел на проекта е да се създаде рамка за хуманни, приобщаващи и овластяващи треньорски практики и ефективни спортни клубове, които поддържат психичното благополучие на своите кадри и спортисти. Целевите групи са обучението на спортни кадри – треньори, инструктори, мениджъри, учители, спортни инструктори и други специалисти от системата на физическото възпитание и спорта.

Интелектуалните резултати от проекта дават принципни (общовалидни) изисквания към обучителния ( коучинг ) процес с обучаваните специалисти, което ги прави широко приложими и отворени за прилагане на иновативни практики към специфичните условия на учебно-тренировъчния и състезателен процес.

Необходимо е да се има предвид, че прилагането на принципните изисквания за психично благополучие, трябва да се съчетават с адекватни педагогическите методи и средства, възрастовите физически и психически особености на занимаващите се, както и със спецификата на всеки вид двигателна активност и вид спорт, лична мотивация и цели на практикуващите.

Показателите за психично благополучие обобщени по този проект са; щастието (удовлетвореност от живота), устойчивостта, самочувствието, себеуважението, себепознаването, само ефективността и удовлетворението от възможностите на организма , а не само от външния вид на тялото. За да се постигнат тези ползи, спортния специалист трябва да се съсредоточи върху поведението си и връзките му със спортиста, както и с цялостния мениджмънт на спортния клуб или организация.

Изказваме нашата благодарност към нашите членове – Българска федерация УШУ „ Централен полицейски Таекон До клуб“, „Кунг Фу То А Академия“, „Конкордия футболен клуб“, „Спортен клуб Академик“ за активното участие в процеса за събиране на добри практики от спортни организации в България.

На настоящият етап от реализацията на проекта SPIRIT, Българският съюз за физическа култура и спорт предоставя на своите членове и други спортни организации и партньори един от първите заключителни материали по темата за разработване на рамка за хуманен, приобщаващ и овластяващ коучинг, който поддържа добро психично здраве.

Следващите етапи от проекта предвиждат изработването на специален обучителен модул, онлайн модул за самообучение на спортни кадри по тази тема, както и провеждане на два национални семинара на БСФС предназначени за спортни специалисти.

Препоръчваме на нашите членове да се запознаят с интелектуалните резултати от проекта до момента, което ще е полза за тяхната практическа дейност. В тях ще намерите много нови знания и важни детайли, на които вероятно не е обръщано достатъчно внимание или са били подценявани в ежедневната работа. Тук е синтезиран световния опит по темата за психичното благосъстояние в дейността на спортния клуб.

Оригиналът на материала на английски език (част от него на български език ) можете да намерите тук:

https://www.engso.eu/spirit-project

На български език - Спортен коучинг за психическо благополучие – основни констатации от систематичния преглед на литературата може да намерите тук:

https://www.engso.eu/_files/ugd/6acfa9_670fa81fc10f4a7ba058b6c68e9b841e.pdf