Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Успешно приключва изпълнението на проект SPIRIT

20.10.2022

През последното тримесечие  БСФС  успешно проведе заключителни дейности по проект SPIRIT, насочен към обучения  за треньори и професионалисти в спорта за осигуряване на ментално здраве и благополучие.През октомври нашите представители Проф. Даниела Дашева и Кристиана Казанджиева взеха активно участие в заключителната конференция "Спортно треньорство за психично здраве" в Папендал /Арнхем, Холандия в централата на НОК/НСФ. Събитието беше водено от Рейчъл Мей, ръководител на проекта SPIRIT.Стефан Берг, президент на ENGSO, водещата организация приветства топло участниците и подчерта влиянието, което ENGSO оказва върху европейския спорт, федерациите и клубовете - структури, които имат потенциал  да укрепват общностите в цяла Европа, използвайки спорта като инструмент.Партньорите от SPIRIT споделяха впечатления от изпълнението, обясниха констатациите, препоръките и резултатите от проекта, който се фокусира върху ролята на треньорите и клубовете за подобряване на благосъстоянието на техните членове.  Сем Вандекеркхоув (треньор) интервюира Омран Барикзай (спортист), и двамата от белгийската организацияа Minor Ndako, за историята му на бежанец от Афганистан и ролята, която спортът е изиграл за неговата интеграция и ресурсите, които му е дал да се впише и да бъде пълноценен член на общността, в която живее, работи и спортува.

Айисат Юсуф-Аромир, бивша състезателка по футбол, а сега старши треньор от финландската оргзниация MonaLiiku, представи историята си, произхождаща от среда в неравностойно положение и намерила овластяване чрез спорта и пътя си към професионалния футбол.

Конференцията "Спортно треньорство за психично здраве" завършиха с уъркшопи #BeActive и хакатон за #включване.