Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Новини

Официално писмо до Г-н Б. Борисов

02.10.2018

Ръководството на БСФС, от името на 68 спортни организации членове на Съюза се обърнаха със специално писмо до Председателя на МС на Република България г-н Бойко Борисов, до г-н Цветан Цветанов- Председател на ПГ на ПП ГЕРБ и г-н Славчо Атанасов - председател на ПКВДМС с предложение в проекта за новия ЗФВС да се включи раздел за Националната обществена спортна организация.

Официално писмо до Г-н Б. Борисов.pdf

» прочети още...

Национална експертна оценка на предварителния вариант за европейски обучителен модул по проекта ASPIRE

05.04.2018

Българският съюз за физическа култура и спорт (БСФС) е основен партньор и участва в европейския проект „ASPIRE“ (активности, спорт и игри за интеграция на бежанци и емигранти) финансиран по програма „ЕРАЗЪМ +“.

Целта на проекта е да се изработи европейски обучителен модул за практическо използване в процеса на организация, обучение и практическо приложение на форми и средства за подготовка на кадри (фасилитатори) работещи или желаещи да работят чрез средствата на спорта за интеграция на бежанци, емигранти и представители от малцинствените групи на населението в страната.

» прочети още...

БСФС участва в проекта ASPIRE финансиран по програма "ЕРАЗЪМ+"

08.02.2018

На 08.02.2017 год. в Брюксел беше даден старт на Европейския проект ASPIRE (Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа). Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ и ще продължи до 30.06.2019 год. Координатор на проекта е ENGSO – (Европейска неправителствена спортна организация), която се ползва със статута на официален консултант на Европейската комисия по въпросите на масовия спорт.

» прочети още...

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСФС

31.08.2017

ПОКАНА До членовете на БСФС

Уважаеми членове на БСФС, Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1 протокол №11 от 31.08.2017г. Управителният съвет  на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 12.10.2017 год. от 11.00 часа, в гр.София, бул. Васил Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала.

» прочети още...

ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

30.05.2017

ПОКАНА

До членовете на БСФС Уважаеми членове на БСФС, Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1 протокол №8 от 30.05.2017г. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 30.06.2017 год.(петък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул. Васил Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала. Общото ОТЧЕНТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ще се проведе при следния Дневен ред; 1.Отчет на УС на БСФС за дейността от м.май 2015 до м.март 2017 год.

» прочети още...