Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Новини

Българският съюз за физическа култура и спорт е основен партньор в проекта SPIRIT

06.03.2022

Българският съюз за физическа култура и спорт е основен партньор в проекта „SPIRIT“ ( Спортна и психо-социална инициативи за приобщаващо обучение ) Проектът „SPIRIT“ се провежда под ръководството на ENGSO – (Европейска неправителствена спортна организация) финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+“ със съдействието на Европейската лотария. Тази европейска организация се ползва със статута на официален консултант на Европейската комисия по въпросите на спорта в свободното време. Редовни членове на ENGSO са само национални неправителствени спортни организации и национални олимпийски комитети на европейските държави.

» прочети още...

Покана за свикване на Общо събрание

15.09.2021

ПОКАНА До членовете на БСФС Уважаеми членове на БСФС,уведомяваме Ви, че със свое Решение №1, протокол от 16.09.2021 год. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 30.09. септември 2021 год.( четвъртък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул.“В.Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала в сградата на ММС.

» прочети още...

Отлично праведен Национален обучителен семинар на БСФС по проекта ASPIRE

31.03.2019

На 2-ри април 2019 год. при отлична организация БСФС проведе Национален обучителен семинар по европейския проект „ASPIRE”. (Активности, спорт и игри за интеграция на бежанци в Европа) Семинарът се проведе при изключителен интерес от страна на участниците и на практика се превърна в Национален форум за споделяне на добри практики от много авторитетни държавни и обществени организации занимаващи се с проблема за интеграция на бежанци и мигранти в българското общество.

» прочети още...

Официално писмо до Г-н Б. Борисов

01.10.2018

Ръководството на БСФС, от името на 68 спортни организации членове на Съюза се обърнаха със специално писмо до Председателя на МС на Република България г-н Бойко Борисов, до г-н Цветан Цветанов- Председател на ПГ на ПП ГЕРБ и г-н Славчо Атанасов - председател на ПКВДМС с предложение в проекта за новия ЗФВС да се включи раздел за Националната обществена спортна организация.

Официално писмо до Г-н Б. Борисов.pdf

» прочети още...

Национална експертна оценка на предварителния вариант за европейски обучителен модул по проекта ASPIRE

04.04.2018

Българският съюз за физическа култура и спорт (БСФС) е основен партньор и участва в европейския проект „ASPIRE“ (активности, спорт и игри за интеграция на бежанци и емигранти) финансиран по програма „ЕРАЗЪМ +“.

Целта на проекта е да се изработи европейски обучителен модул за практическо използване в процеса на организация, обучение и практическо приложение на форми и средства за подготовка на кадри (фасилитатори) работещи или желаещи да работят чрез средствата на спорта за интеграция на бежанци, емигранти и представители от малцинствените групи на населението в страната.

» прочети още...