Партньори:
Партньори:

Последнни новини

ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

30.05.2017

ПОКАНА

До членовете на БСФС Уважаеми членове на БСФС, Уведомяваме Ви, че със свое Решение №1 протокол №8 от 30.05.2017г. Управителният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт на основание на чл.28 и чл.29 от Устава на Съюза, свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на сдружението, на което Ви поканваме да присъствате в качеството си на негов член. Общото събрание ще се проведе на 30.06.2017 год.(петък ) от 11.00 часа, в гр.София, бул. Васил Левски №75, етаж 5, голяма заседателна зала. Общото ОТЧЕНТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ще се проведе при следния Дневен ред; 1.Отчет на УС на БСФС за дейността от м.май 2015 до м.март 2017 год.

» прочети още...

ASPIRE Европейски проект „Активности, спорт и игри за интеграция на бежанците в Европа“

25.04.2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БСФС ЗА ПЕРИОДА 2014г

31.03.2017

Съвместна пресконференция на БСФС и обществения инициативен комитет за реформи в българския спорт по повод представянеуто на сборника статии на ст

20.03.2017

19-ти Форум на ENGSO в България

01.11.2016
» Виж всички новини