Партньори:

Членове

Спортни федерации членове на БСФС | Спортни клубове членове на БСФС

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СЕЛСКИ СПОРТгр. Пловдивмногоспортов
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /БАСВ/гр. Софиямногоспортов
БЪЛГАРСКА КИОКУШИН АСОЦИАЦИЯград Варнакарате
БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯгр. Софиямногоспортов
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕгр. Софиякарате
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХАНДБАЛгр. Софияхандбал
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНгр. Софиябадминтон
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КАНУ-КАЯКгр. Софиякану-каяк
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОНгр. Софияски, сноуборд
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКСгр. Софиябокс
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИгр. Софиявдигане на тежести
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКАгр. Софияводна топка
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛгр. Софияволейбол
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГИМНАСТИКАгр. Софиягимнастика
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДОгр. Софияджудо
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТгр. Софияконен спорт
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКАгр. Софиялека атлетика
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙгр. Софиямодерен петобой
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СИЛОВ ТРИБОЙгр. Софиясилов трибой
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИгр. Софияски, сноуборд
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКАгр. Софияакробатика
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБАгр. Софияспортна стрелба
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИгр. Софияспортни танци
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СУМОгр. Софиясумо
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕ-БОгр. Софиятае-бо
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО - СТИЛ ВТФгр. Софиятаекуон-до
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО АЙ ТИ ЕФгр. Благоевградтаекуон-до
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИСгр. Софиятенис
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСАгр. Софиятенис на маса
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО УШУгр. Софияушу
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКАгр. Софияфехтовка
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВАгр. Софияхокей на трева
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТгр. Софияшахмат
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШЕЙНИ НА УЛЕЙ И ЕСТЕСТВЕНИ ТРАСЕТАгр. Софияски, сноуборд
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКОКОВЕ БАТУТгр. Софияспортна гимнастика
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪКгр. Софиястрелба с лък
НОВА ФЕДЕРАЦИЯ
НОВА ФЕДЕРАЦИЯ
СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯгр. Софиямногоспортов
СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯгр. Софиямногоспортов
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГИМНАСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА ЮНАКгр. Софияспортна гимнастика
ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКО КАРАТЕ КИОКУШИН карате