Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

КОНТАКТИ

БСФС - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ
ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ


Email: bsfs1958@abv.bg


Тел.: + 359 2 9300 652


Адрес:

София 1040
Бул.  "Васил Левски"  № 75
ет. 5, стая 507


www.bsfs.bg