Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Членове

Спортни федерации членове на БСФС | Спортни клубове членове на БСФС

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СЕЛСКИ СПОРТгр. Пловдивмногоспортов
БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯгр. Софиямногоспортов
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕгр. Софиякарате
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНгр. Софиябадминтон
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КАНУ-КАЯКгр. Софиякану-каяк
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОНгр. Софияски, сноуборд
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКСгр. Софиябокс
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКАгр. Софияводна топка
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГИМНАСТИКАгр. Софиягимнастика
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДОгр. Софияджудо
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТгр. Софияконен спорт
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙгр. Софиямодерен петобой
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СИЛОВ ТРИБОЙгр. Софиясилов трибой
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИгр. Софияски, сноуборд
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКАгр. Софияакробатика
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБАгр. Софияспортна стрелба
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕ-БОгр. Софиятае-бо
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО - СТИЛ ВТФгр. Софиятаекуон-до
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИСгр. Софиятенис
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСАгр. Софиятенис на маса
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО УШУгр. Софияушу
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКАгр. Софияфехтовка
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХАНДБАЛгр. Софияхандбал
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВАгр. Софияхокей на трева
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТгр. Софияшахмат
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШЕЙНИ НА УЛЕЙ И ЕСТЕСТВЕНИ ТРАСЕТАгр. Софияски, сноуборд
СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯгр. Софиямногоспортов
ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКО КАРАТЕ ШИНКИОКУШИН гр. Софиякарате