Партньори:
СПИСАНИЕ СПОРТ И НАУКА

Документи

Покана за свикване на Общо Събрание на 30.11.2022( 216 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021( 158 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументОтчетен доклад за дейността на БСФС през 2020 и 2021г.( 245 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПОКАНА за свикване на Общо събрание на 30.09.2021( 207 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументОтчетен доклад за дейността на БСФС през 2018 и 2019 год.( 516 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2020( 569 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументОфициално писмо до Г-н Б. Борисов( 303 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументРЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БСФС ПРОВЕДЕНО НА 12.10.2017год.( 341 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БСФС 05/2015 - 03/2017( 376 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументОдитен доклад за 2015 и 2016( 1,111 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументДоклад на Контролния съвет на БСФС за 2015 и 2016( 158 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументСЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА 2016 ГОДИНА( 169 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументСЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА 2015 ГОДИНА( 170 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА БСФС – 2017 год.( 246 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументОТЧЕТ 2016г. и ПРОЕКТО БЮДЖЕТ за 2017г. на БСФС( 307 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПокана за Общо отчетно изборно събране на БСФС( 155 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументОтчетен доклад за дейността на УС на БСФС за периода 2015 - 2016( 370 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПрезентация на г-жа Мила Андреева( 15,404 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПрезентация на проф. Иванов( 3,108 KB ) Adobe Reader - PDF Документ19 форум на ЕНГСО( 22 KB ) Microsoft Office Word ДокументОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БСФС ЗА ПЕРИОДА 2014г.( 291 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументКъм платформа( 26 KB ) Microsoft Office Word ДокументОтчетен доклад за дейността на БСФС през 2013 год( 282 KB ) Microsoft Office Word ДокументОтчетен доклад за дейността на БСФС през 2010 год.( 449 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПРИЛОЖЕНИЕ №1 към отчетния доклад за дейността на БСФС през 2010 год.( 231 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПРИЛОЖЕНИЕ №2 към отчетния доклад за дейността на БСФС през 2010 год.( 271 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументПРИЛОЖЕНИЕ №3 към отчетния доклад за дейността на БСФС през 2010 год.( 453 KB ) Adobe Reader - PDF ДокументДекларация на ENGSO - 2009 год.( 267 KB ) Adobe Reader - PDF Документ